Wprost 24 Reklama |O firmie| Kontakt

Ranking Szpitali Prywatnych edycja 2008

Do rankingu szpitali "za pieniądze" zaprosiliśmy prywatne lecznice. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy definicję prywatnego szpitala: jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wykonujący odpłatnie świadczenia zdrowotne (jeśli ma kontrakt z NFZ, warunkiem uczestnictwa w rankingu jest możliwość wniesienia przez pacjenta opłaty za stacjonarne usługi zdrowotne i zabiegi oferowane w lecznicy, czyli wykonanie ich poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego); świadczy stacjonarne usługi zdrowotne (hospitalizacje, zabiegi operacyjne) bądź/i zabiegi w trybie ambulatoryjnym; zabiegi operacyjne wykonuje samodzielnie, tzn. bez podzlecania ich innym ośrodkom.
Pełna metodologia wraz z punktami za poszczególne pytania i pełnymi wynikami znajduje się na stronie internetowej www.termedia.pl.

Ranking przygotowało dla "Wprost" wydawnictwo Termedia (www.termedia.pl), wydawca m.in. piętnastu specjalistycznych czasopism medycznych oraz książek.
Czy jesteś za wprowadzeniem JOW? Zamojska uczelnia zaprasza do debaty

Czy jesteś za wprowadzeniem JOW? Zamojska uczelnia zaprasza do debaty

2015-07-21 11:48:45

Centrum Badań nad Parlamentaryzmem i Demokracją Lokalną Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu serdecznie zaprasza na debatę oksfordzką pt. Ta strona uważa, że należy wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu...

Z rankingu:

#2 NZOZ Centrum Medyczne Mavit w Warszawie

Z rankingu Ranking Szpitali Prywatnych (edycja 2008 r.)
zobacz w rankingu zobacz opis